Dzień Edukacji Narodowej

          Dnia 17 października obchodziliśmy w naszej placówce Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość z tej okazji przybyli emerytowani pracownicy naszego przedszkola oraz pracownicy Centrum Usług Wspólnych. Po przywitaniu gości przez naszą panią dyrektor, głos zabrała dyrektor CUW, dr Marta Chrabąszcz, która wręczyła nagrodę burmistrza dla dyrektor Lucyny Kaganek i nauczycielki Justyny Gawędy. Następnie rozpoczęła się cześć artystyczna w wykonaniu naszych przedszkolaków. Dzieci w pięknych strojach zaprezentowały zebranym gościom różne tańce. Nie zabrakło też wierszy i piosenek. Na zakończenie występów starszaki rozdały przybyłym gościom upominki. Po części artystycznej nastąpiło wręczenie nagród dyrektora dla nauczycielek: Anny Bator, Anny Bil, Moniki Porady i Renaty Trytko.