Dzień Sportu w grupie Żabki

W naszym przedszkolu, co prawda,  dni sportu są codziennie, ale wewnątrz budynku, a nie na zewnątrz. Ze względu na niedopisującą pogodę Narodowy Dzień Sportu zorganizowaliśmy nieco później. Dzień ten był dla dzieci dniem dobrej zabawy. Pojawiło się wiele zabaw sportowych, między innymi bieg z przeszkodami z użyciem pachołków, przeciąganie liny, turlanie po ziemi piłki, rzut balonami z wodą do celu oraz zabawa - rybacka sieć, w której ważnym elementem były skakanki. Wszyscy mamy nadzieję, że święto to zostanie w pamięci dzieci na długi czas, i że w następnym roku powtórzymy je jeszcze raz.