Informacja dla rodziców

          Szanowni Rodzice w przedszkolu na tablicy ogłoszeń zostały wystawione listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną na nowy rok szkolny 2021/2022.

          W dniach od 8 - 19.03.2021 r. prosimy rodziców kandydatów zakwalifikowanych o potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia.
Oświadczenie do pobrania w kancelarii przedszkola.