Informacja dla Rodziców

          Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola proszeni są o złożenie "Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego" w kancelarii przedszkola w dniach od 25.01.2021 r. do 7.02.2021 r.