INFORMACJA DLA RODZICÓW- KORONAWIRUS!

          W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa prosimy:

1. Przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz osłaniać się podczas kaszlu i kichania.

2. Nie przyprowadzać przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola.

3. Jeżeli rodzic i dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą. nie ma powodu do obaw.

4. Jeżeli rodzic lub dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, musi bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno - epidemiologiczną (Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej, tel. 603 767 937), zgłosić się do oddziału zakaźnego (Dąbrowa Tarnowska, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 1 tel. 14 644 32 88).

5. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola należy się rodzicowi zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

"Co musisz wiedzieć o koronawirusie"