“Kręci mnie bezpieczeństwo” – spotkanie ze strażakiem

          Dnia 12.12.2019 r. odwiedził nasze przedszkole funkcjonariusz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej KP PSP, mł. ogn. Stadyk Adam - prywatnie tata Kubusia z grupy Żabki. Przeprowadził on z dziećmi pogadankę pod hasłem "Kręci mnie bezpieczeństwo", podczas której wyjaśnił m.in. zasady powiadamiania służb ratunkowych, omówił zagrożenia związane z pożarami w mieszkaniach, niebezpieczeństwa związane z emisją tlenku węgla oraz zaprezentował podręczny sprzęt gaśniczy. Przedszkolaki były bardzo zadowolone ze spotkania. Szczególnie cieszyły się z możliwości założenia stroju strażaka. Z dużym zainteresowaniem obejrzały również filmik dotyczący sposobu gaszenia palącego się tłuszczu. Bardzo dziękujemy panu Adamowi za ciekawe i pouczające spotkanie. O tym, że rozbudziło ono dziecięcą wyobraźnię świadczą popołudniowe zabawy - oczywiście w strażaków.