Narada Dyrektorów Przedszkoli

          Dnia 19 stycznia w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie Zespołu Samokształceniowego z udziałem dyrektorów z powiatu Dąbrowa Tarnowska. Tematyka spotkania była następująca:

  1. Nadzór pedagogiczny w świetle nowych regulacji prawnych.
  2. Dokumentacja przebiegu nauczania.
  3. Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej - ankieta.
  4. Sprawy bieżące.

Spotkanie prowadziła wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie - Pani Krystyna Srebro.