Nasze przedszkole w projekcie “Wzbogacanie oferty miejskich przedszkoli”

          W roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole Nr 1 i Nr 2 biorą udział w projekcie  „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych, RPMP.10.01.02-12-0176/17" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencja Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu w naszym przedszkolu :

 1. Dokonano montażu windy osobowej.
 2. Wydłużono godziny pracy przedszkola do 17:30.
 3. Nauczyciele biorą udział w szkoleniach i kursach z Muzykoterapii i Terapii Sensorycznej.
 4. Odbywają się dodatkowe zajęcia ze specjalistami dla dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego takie jak :
 • Terapia ręki.
 • Trening Umiejętności Społecznych.
 • Bajkoterapia.
 • Integracja Sensoryczna.
 1. Wyposażono gabinet i sale integracyjne w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne do terapii ręki, treningu umiejętności społecznych, bajkoterapii i terapii SI. Są to :
 • Magiczny dywan wersja FUN z pakietem gier dla przedszkola (pakiet rewalidacyjny).
 • Ścianka manipulacyjno - dźwiękowa.
 • Ślimak sensoryczny.
 • Poduchy sensoryczne: Piesek, Królik.
 • Gruszki sensoryczne: Miś, Klaun.
 • Terapeutyczny domek igloo.
 • Grzybek manipulacyjny.
 • Piaskownica.
 • Panel świetlny A3 z dźwiękiem.
 • Puzzle sensoryczne, kwadraty sensoryczne, układanki, nakładanki.
 • Krążki, ściskacze.
 • Piłki, wałki, kształtki.
 • Kule zręcznościowe.
 • Kostki manipulacyjne.
 • Przewlekanki, nawlekanki, korale.
 • Labirynty manipulacyjne.
 • Sortery, mozaiki, zabawy sensoryczne.
 • Lalki manipulacyjne.
 • Gry logopedyczne, zagadki, domina.
 • Zabawki dźwiękowe, lusterka, dmuchajki, turbinki, gryzaki logopedyczne.
 • Multimedia edukacyjne, językowe.
 • Bajki terapeutyczne itp.