Ogłoszenie dla Rodziców

                                       Szanowni Rodzice

Rozpoczynamy zapisy  dzieci do Przedszkola Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej na nowy rok szkolny 2020/2021.

1. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola wypełniają "Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolonym" od 2.02.2020 r. do 14.02.2020 r. 

2. Rodzice posyłający dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają "Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021" w dniach od 24.02.2020 r. do 2.03.2020 r.

3. Listy dzieci przyjętych do przedszkola zostaną ogłoszone w miesiącu kwietniu

Zapraszamy rodziców do pobierania i wypełniania dokumentów w kancelarii przedszkola w godzinach od 8.00- 15.00

 

                                                              Dyrektor Przedszkola

                                                                 Lucyna Kaganek