Ostrzeżenie Inspekcji Handlowej

Drodzy Rodzice!

Przedszkola zostały poproszone o przekazanie Wam do wiadomości niniejszego komunikatu:

Ostrzeżenie Inspekcji Handlowej w Krakowie przed
szczególnie niebezpieczną „zabawką”!


          Kulki magnetyczne to „zabawka” ciekawa i kolorowa, a jednocześnie mogąca
stwarzać śmiertelne zagrożenie.
          Naturalnym mechanizmem poznawczym małych dzieci jest wkładanie przedmiotów,
w tym kulek magnetycznych, do ust. Starsze z kolei, mogą bawić się próbując
przyciągnąć je do siebie np. na płatkach uszu, czy też wargach. Stąd już niedaleka
droga do połknięcia kulek i ich połączenia w układzie pokarmowym.
          Do zagrażającego zdrowiu i życiu dzieci połączenia magnesów w organizmach może
dojść, gdy siła ich wzajemnego przyciągania się jest zbyt wysoka. Dlatego do
szczegółowych wymagań bezpieczeństwa zabawek, wprowadzono pojęcie wskaźnika
strumienia magnetycznego, który określa wartości graniczne dla magnesów i pozwala
stwierdzić, jak słabe powinny być, aby nie stanowić zagrożenia. Wynosi on 0,5 T²mm².
          Prowadzone przez nas od czasu pierwszych doniesień medialnych w sprawie
konieczności hospitalizacji dzieci z powodu połknięcia kulek magnetycznych kontrole
wykazały tymczasem, że wszystkie, które zbadaliśmy w laboratorium posiadały
przekroczony dopuszczalny poziom tego wskaźnika, niekiedy nawet pięciokrotnie.
          Pomimo wzmożonych kontroli i wycofywania takich produktów z rynku, posiadam
informacje, że wciąż wiele dzieci wymaga interwencji lekarskich z powodu połknięcia
kulek magnetycznych. Połknięcie i połączenie kulek może bowiem uniemożliwić ich
naturalne usunięcie z organizmów, spowodować uszkodzenie tkanek, perforację jelit
i inne, daleko idące konsekwencje zagrażające ich życiu i zdrowiu.
          W grudniu jest szczególnie wiele okazji do obdarowywania dzieci prezentami, dlatego
apeluję, by każdy „Mikołaj” wykazał się szczególną czujnością, ostrożnością i nie
zostawił pod choinką kulek magnetycznych – prezentu, który może sprowadzić
groźne niebezpieczeństwo.
          Zachęcam również do zgłaszania Inspekcji Handlowej w Krakowie kulek magnetycznych, zakupionych na terenie województwa małopolskiego: Kraków, ul. Ujastek 7, tel.:
12 448-10-30, e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl, ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP.
Kulki zakupione w pozostałych województwach należy zgłaszać zgodnie
z właściwością terytorialną do innych inspektoratów Inspekcji Handlowej.


Małopolski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
Joanna Jahn-Machowska