Próbna ewakuacja w przedszkolu

          Dnia 4.10.2018 w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa, w której wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci oraz cały personel placówki. 
Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Nad przebiegiem akcji czuwał st. kpt. Daniel Misiaszek z PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.