Spotkanie informacyjne dla rodziców dotyczące udziału w projekcie “Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli”

          Zapraszamy rodziców dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do naszego przedszkola na spotkanie informacyjne dotyczące udziału w projekcie „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej  w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych RPMP.10.01.02-12-0176/17".

 

 Termin spotkania z rodzicami :  19.06.2018r.  (wtorek) o godz. 13:00

 

W spotkaniu mogą wziąć udział rodzice, których dzieci :

-  uczęszczają do naszego Przedszkola,

-  posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na dany   rodzaj niepełnosprawności oraz posiadają orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności w stopniu głębokim.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem  : 14 655 92 20

 Projekt „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych, RPMP.10.01.02-12-0176/17" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencja Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.