Zabawy Jeżyków na Magicznym dywanie

          Jeżyki już po raz kolejny przeżyły wspaniałą przygodę na wirtualnym Magicznym dywanie. To interaktywna pomoc dydaktyczna przeznaczona do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Zabawa i nauka z jej wykorzystaniem rozwija u dzieci dużą motorykę, koordynację wzrokowo - ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji. Dołączony pakiet rewalidacyjny pełni funkcję rehabilitacyjną, edukacyjną i rewalidacyjną dla dzieci o różnych deficytach. Seria zawartych w nim gier koryguje i stymuluje zaburzone percepcje, usprawnia motorycznie, wprowadza somatognozę (orientację w schemacie ciała), orientację w przestrzeni, daje szansę na regulacje emocji i uczy sposobów ich wyrażania. Korzystanie z magicznego dywanu zachęca dzieci do samodzielnego działania i pokonywania kolejnych stopni trudności. A co najważniejsze jest wspaniałą zabawą dla wszystkich.