Zapisy do przedszkola

1. Składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 trwa do 15 marca 2018 r.

2. Składanie "Deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2018/2019 trwa do 21.02.2018 r.

3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną odbędzie się od 16-20 marca 2018 r. 

4. Podanie list dzieci przyjętych do przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości 28.03.2018 r. 
 
Przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami dla dzieci 4-letnich i 5-letnich.
Zapraszamy.