Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Nr 2 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć