JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM OTWARTYM NA OCZEKIWANIA I POTRZEBY DZIECI, RODZICÓW I ŚRODOWISKA

NASZE CELE:

1. Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.

2. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.

3. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

4. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.

5. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

6. Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.

7. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.

8. Prowadzimy oddział integracyjny, zapewniając opiekę specjalistyczną.

9. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki.

Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest na podstawie programu edukacji przedszkolnej wspomagającego rozwój aktywności dzieci „Nasze Przedszkole” oraz programu "Nasze przedszkole" wspomagającego rozwój aktywności dzieci sześcioletnich Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Realizujemy programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Treści programowe urzeczywistniamy jako system zajęć integrujących zagadnienia z różnorodnych obszarów edukacyjnych, swobodnie dobierając materiał dostosowany do możliwości dziecka. Dzieci 5- 6-letnie korzystają z kart pracy wydawnictwa MAC Edukacja „Olek i Ada".

W ramach zajęć ponadprogramowych oferujemy lekcje języka angielskiego, poszerzamy wiedzę dzieci na temat środowiska lokalnego przez liczne, ciekawe wycieczki, umożliwiamy rozwój kulturalny przy dobrej zabawie przez uczestnictwo w profesjonalnych przedstawieniach teatralnych.
Nasze przedszkole jest placówką integracyjną – każdego roku w gronie naszych wychowanków znajdują się dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w systemie integracyjnym. Oprócz wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej (nauczyciele wychowania przedszkolnego i pedagogiki specjalnej) współpracujemy z logopedą , terapeutą oraz psychologiem oraz pedagogiem. Dzieci niepełnosprawne są integralną częścią grupy przedszkolnej, uczestniczą (w miarę własnych możliwości) we wszystkich zajęciach będących formą realizacji programu nauczania na danym etapie edukacji. Dzięki pomocy specjalistów i przy wykorzystaniu posiadanego przez nas sprzętu rehabilitacyjnego oferujemy im dodatkowo szereg zajęć terapeutycznych.
Chcemy być placówką otwartą na potrzeby nie tylko dzieci, ale również ich rodziców, dlatego staramy się włączać ich w różnego rodzaju wydarzenia z życia przedszkola. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i propozycje dotyczące organizacji pracy przedszkola.
W naszej działalności owocnie współpracujemy z Samorządem Gminnym, Miejską Biblioteką Publiczną oraz społecznością lokalną.