grupa dzieci 4-letnich
wych.: mgr Justyna Gawęda, mgr Monika Porada