grupa dzieci 4, 5-letnich
wych.: mgr Justyna Kotapka, mgr Anna Bator