Oddział II  - "Jeżyki"
grupa dzieci 4, 5-letnich
wych.: mgr Justyna Kotapka, mgr Anna Bator