Geometryczne cudaki

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU

FOTOGRAFICZNO- PLASTYCZNEGO „GEOMETRYCZNE CUDAKI”

I. Cele konkursu:

  • Promowanie zachowań proekologicznych.
  • Rozwijanie zainteresowań matematycznych.
  • Doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej.
  • Poszerzanie zainteresowań i talentów dzieci.
  • Rozwijanie więzi rodzinnych.

II. Zasady konkursu:

1. Czas trwania konkursu:
20.05.2020 – 5.06.2020 r.

2. Uczestnicy:
Dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej z rodzicami/opiekunami prawnymi.

3. Wymagania techniczne:
a) praca powinna być wykonana z surowców wtórnych (puste pudełka, kartony, opakowania po jogurtach itp.);

b) zadaniem dziecka jest wykonanie „cudaka” z surowców wtórnych i przesłanie jego zdjęcia na adres e- mail: annahetman23@interia.pl do 5.06.2020r.;

c) format pracy dowolny;

d) forma pracy – przestrzenna lub płaska.

4. Metryczka:
Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą: imię i pierwszą literę nazwiska autora pracy, nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko. Powinna ona być umieszczona w takim miejscu, by była widoczna i czytelna na zdjęciu.

5. Kryteria oceny:

  • Zgodność z tematem.
  • Oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość.
  • Estetyka i staranność wykonania.

6. Komisja konkursowa:
Prace konkursowe oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, wybraną spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 10.06.2020 r.

8. Nagrody:
W konkursie przewidziano nagrody dla wszystkich uczestników konkursu, które będzie można odebrać 15.06.2020r.

 9. Uwagi końcowe:
Zdjęcia nadesłanych prac wraz z imieniem dziecka i nazwą grupy zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

Zapraszamy Państwa do udziału i życzymy powodzenia!