“Matematyczna gra planszowa” – konkurs rodzinny

Drodzy Rodzice!

          Choć zajęcia w przedszkolu zostały czasowo zawieszone konkurs rodzinny na "Matematyczną grę planszową" nadal trwa! Konkurs rozpoczął się 1.03.2020 r. i trwać będzie do czasu przywrócenia zajęć w trybie stacjonarnym. Serdecznie zachęcamy do wzięcia w nim udziału, a poniżej przypominamy jego regulamin. Miłej zabawy!

 

Konkurs rodzinny
„MATEMATYCZNA GRA PLANSZOWA”

 

REGULAMIN:

I. Główne założenia konkursu:

 

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
 2. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2020 r. i trwać będzie do czasu przywrócenia zajęć w trybie stacjonarnym.
 3. Każde dziecko może wykonać na konkurs jedną pracę.
 4. Wszystkie prace zostaną nagrodzone.
 5. Wykonane gry pozostaną w naszym przedszkolu i posłużą dzieciom do zabawy.

II. Cele konkursu:

 • promowanie zapomnianej nieco rozrywki jaką są gry planszowe i towarzyskie;
 • zaprezentowanie wartości i talentu plastycznego dzieci oraz kształtowanie ich osobowości i odporności emocjonalnej;
 • kształtowanie pojęć matematycznych, umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności tworzenia instrukcji i zasad gry planszowej;
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne tworzenie gry.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców z wszystkich grup wiekowych z naszego przedszkola.
 2. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję, planszę.
 3. Każda gra zgłoszona w konkursie może być pracą wykonaną własnoręcznie lub z pomocą osób dorosłych.
 4. Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, staranność wykonania oraz estetyka pracy.
 5. Technika i format wykonania prac jest dowolny.
 6. Podpisane na odwrocie prace należy złożyć u wychowawców grupy, gdy przywrócone zostaną zajęcia w trybie stacjonarnym.
 7. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

 

Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!