Otwarcie – informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice!

          Od 18.05.2020 r. (poniedziałek) rozpoczynają się w naszej placówce zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.  W tym dniu do przedszkola mogą przyjść tylko te dzieci, które wcześniej zostały zgłoszone i zostało wypełnione przez rodziców: „Oświadczenie rodzica”.

          Jeżeli w późniejszym terminie ktoś z Państwa będzie chciał przyprowadzić dziecko do przedszkola musi ten fakt zgłosić w kancelarii  (tel. 14 655 92 20) minimum tydzień wcześniej. Należy również pobrać z naszej strony internetowej  „Oświadczenie rodzica” (znajduje się ono w zakładce COVID-19) i podpisany dokument dostarczyć  do przedszkola.