Rekrutacja na nowy rok szkolny

Drodzy Rodzice

Rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2024/2025. Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w tej sprawie.

Zarządzenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej

Zarządzenie - rekrutacja do przedszkola

Zarządzenie - rekrutacja do szkoły podstawowej

Uchwała Rady Miejskiej - kryteria rekrutacyjne

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, dla dzieci jeszcze nie uczęszczających do naszej placówki, można pobrać z naszej strony internetowej lub otrzymać w sekretariacie przedszkola. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie placówki (parter).

 Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2024-2025

Oświadczenia do wniosku:

Przedszkole jest najbliżej położone od miejsca zamieszkania

Dziecko objęte pieczą zastępczą

Samotne wychowywanie dziecka

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo

Wielodzietność