Rekrutacja na nowy rok szkolny

          Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej nr 18.1080/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. rekrutacja do Przedszkoli w Gminie Dąbrowa Tarnowska odbywać się będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
 
1)     8 do 14 lutego 2022 r. - złożenie przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola "Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego" w naszym przedszkolu;
 
2)     15 luty do 1 marca 2022 r. do godziny 15.00 – złożenie "Wniosku o przyjęcie do przedszkola" wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
Termin uzupełniający 16 do 19 sierpnia 2022 r. do godziny 15.00
 
3)      2 do 4 marca 2022 r. - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną;
W terminie uzupełniającym 22-23 sierpnia 2022 r.
 
4)      7 marca 2022 r. o godzinie 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
Termin uzupełniający: 24 sierpnia 2022 r. o godzinie 12.00
 
5)      8 do 22 marca 2022 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia;
Termin uzupełniający: 25 do 26 sierpnia 2022 r. do godziny 15.00
 
6)      23 marca 2022 r. o godzinie 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc.
Termin uzupełniający: 29 sierpnia 2022 r. do godziny 13.00.
 
 
Dokumenty: