Category Archives: Aktualności

Niedojrzałość emocjonalna dziecka

Niedojrzałość emocjonalna - wskazówki dla rodziców Drogi Rodzicu!  Dziecko najmłodsze w rodzinie znajduje się w szczególnej sytuacji. My, rodzice, jesteśmy już doświadczeni, spokojni, nasze najmłodsze maleństwo często nas rozczula. Zwykle jest tak, że mamy w stosunku do niego znacznie mniejsze wymagania niż wobec pierworodnego dziecka. Nawet możemy odczuwać zdziwienie, że nasza najstarsza latorośl w tym…
Więcej

Zasady współpracy nauczyciel – rodzic

1. Zasada pozytywnej motywacji - mówiąca, że nieoddzownym warunkiem skutecznego współdziałania nauczyciela i rodziców jest dobrowolność. 2. Zasada partnerstwa - postulująca równorzędne prawa i obowiązki nauczyciela i rodziców, aby żadna ze stron nie czuła się mniej wartościowa od drugiej. 3. Zasada wielostronnego przepływu informacji - zakładająca konieczność uruchomienia różnych źródeł porozumienia między nauczycielami a rodzicami…
Więcej