Zaburzenia mowy u dzieci

Szanowni Rodzice !

Jeśli wymowa Waszego dziecka budzi wątpliwości, nie bagatelizujcie tego problemu. Udajcie się niezwłocznie do logopedy, gdy:

 • Dziecko podczas mówienia wsuwa język między zęby.
 • Mowa jest świszcząca, nieprzyjemna dla ucha.
 • W czasie mówienia wykrzywia wargi.
 • Wymawia głoski ustne przez nos lub ma trudności z wypowiadaniem głosek nosowych.
 • Głoski dźwięczne ( w, z, d, b, g, ż, dż ) zastępuje ich bezdźwięcznymi odpowiednikami.
 • Nieprawidłowo realizuje głoskę  r  lub zastępuje ją głoskami  j, l w szóstym roku życia.
 • Zamiast  głosek k, g mówi  t, d, albo  l, j.
 • Pięciolatek głoski  sz, ż, cz, dż  zastępuje głoskami  s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź.
 • Opuszcza głoski, części wyrazów lub mówi niezrozumiale i niewyraźnie.

W przypadku stwierdzenia zaburzenia mowy, po uzyskaniu zgody rodziców, logopeda podejmuje terapię.

 

Najczęstszymi  wadami  wymowy  są:

 • Sygmatyzm - nieprawidłowa realizacja głosek szeregów : s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż.
 • Parasygmatyzm - zamienianie wyżej wymienionych szeregów głosek.
 • Rotacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski r.
 • Pararotacyzm - zastępowanie głoski r  głoską l lub j.
 • Kappacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski  k.
 • Parakappacyzm - zastępowanie głoski k głoską t.
 • Gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski  g.
 • Paragammacyzm - zastępowanie głoski  g  głoską  d.
 • Lambdacyzm - zastępowanie głoski  l  głoską  j, ewentualnie  r.
 • Bezdźwięczność - realizacja głosek dźwięcznych  bezdźwięcznie.
 • Dyslalia całkowita - nieprawidłowa realizacja kilku lub nawet kilkunastu głosek, przez co mowa jest niezrozumiała.
 • Jąkanie i niepłynność mowy.

Wczesne zdiagnozowanie i podjęcie terapii logopedycznej jest warunkiem osiągania sukcesów w szkole, w szczególności w nauce pisania i czytania. Pozwala uniknąć zaburzeń zachowania  i przeciwdziała pogłębianiu się wad wymowy.