grupa dzieci 6-letnich
wych.: mgr Anna Kościuk, mgr Zofia Dorosz