grupa dzieci 6-letnich
wych.: mgr Eugenia Dąbroś, mgr Renata Trytko