Grupa dzieci 3-letnich
wych.: mgr Małgorzata Gumińska, mgr Lucyna Kaganek