Jak pomóc dziecku przygotować się do przedszkola?

1. Pozwalaj na samodzielność.

2. Zadbaj o kontakty z dziećmi.

3. Ucz mówienia o swoich potrzebach.

4. Przyzwyczajaj do zostawania z innymi.

5. Dostosuj rytm dnia.

6. Opowiedz o przedszkolu.

7. Odnieś się do doświadczeń innych osób.

8. Podkreśl dorosłość dziecka.

9. Poproś o pomoc bohaterów bajek.

10. Przygotujcie potrzebne rzeczy.

11. Weźcie udział w zajęciach adaptacyjnych.