Dekalog nauczyciela i wychowawcy

1. Oswoić znaczy stworzyć więzy. Jeśli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować.

2. Należy wymagać tego, co można otrzymać.

3. Mam prawo żądać posłuszeństwa, jeśli moje polecenia są rozsądne.

4. Oczy są często ślepe, należy szukać sercem.

5. Śmiech jest dla życia, jak studnia dla pustyni.

6. Zamiast tępić zło, lepiej szerzyć dobro.

7. Bądź silniejszy, a będziesz miał rację.

8. Kto poniża, sam jest niski.

9. Powinieneś sądzić według czynów, a nie słów.

10.Znacznie trudniej jest sądzić siebie, niż bliźniego. Jeśli potrafisz siebie dobrze osądzić, będziesz naprawdę mądry.

Opracowany na podstawie „ Małego Księcia” A. de Saint – Exupery