Sylwetka absolwenta naszego przedszkola

Absolwent naszego przedszkola:

1. Zna siebie – własne możliwości, swoją wartość, osobiste uzdolnienia.

2. Lubi siebie i innych.

3. Wierzy w siebie – umie pokonywać trudne sytuacje.

4. Umie nazywać uczucia towarzyszące mu w różnych sytuacjach oraz posiada umiejętność radzenia sobie z uczuciami negatywnymi.

5. Umie odczuwać uczucia innych.

6. Jest swobodny w relacjach z dorosłymi, umie bronić własnych racji i słuchać ze zrozumieniem innych.

7. Rozumie poczucie partnerstwa – równego i sprawiedliwego traktowania siebie nawzajem.

8. Dotrzymuje zawieranych umów.

9. Umie ocenić siebie i innych z wykluczeniem krytykanctwa.

10. Jest wrażliwy i tolerancyjny.

11. Umie zachować się w sytuacji zagrożenia.

 

W sferze poznawczo – społecznej nasz absolwent:

1. Umie działać twórczo, a nie odtwórczo.

2. Czerpie radość z tworzenia.

3. Ma rozwiniętą wyobraźnię.

4. Odkrywa zależności między zjawiskami w środowisku przyrodniczym, społecznym, technicznym.

5. Umie samodzielnie poszukiwać informacji, gromadzić je i prezentować.

6. Umie analizować, syntetyzować, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia i wiedzę.

7. Umie wyrażać siebie poprzez aktywność ruchową, plastyczną, werbalną, muzyczną, mimiczną.

8. Swobodnie komunikuje się, potrafi uczestniczyć w dialogu jako formie komunikacji.

9. Lubi samodzielnie manipulować, konstruować, przekształcać i doświadczać.

10. Jest samodzielny w czynnościach funkcjonalnych.

11. Zna normy społeczne i respektuje je.

12. Jest zmotywowany.

13. Umie współdziałać i współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu.