Dzień aktywności dziecięcej

6.30-8.00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Obserwacja indywidualna i wyrównawcza.

8.00-8.30
Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania - zabiegi higieniczne.

8.30-9.00
Śniadanie.

9.00-10.30
Działalność wychowawczo-dydaktyczna organizowana przez nauczyciela, realizacja treści programowych; słuchanie utworów literackich, nauka wierszy, rysowanie, lepienie z plasteliny, słuchanie muzyki, nauka śpiewu i tańca, uczestnictwo w zabawach ruchowych.

10.30-11.00
Zabawy zorganizowane i swobodne na świeżym powietrzu lub w sali. Spacery po najbliższej okolicy lub zabawy na placu zabaw.

11.00-11.30
Przygotowanie do obiadu - zabiegi higieniczne.

11.30-12.00
Obiad.

12.00-13.45
Poobiedni relaks - leżakowanie najmłodszej grupy.
W grupach starszych - słuchanie ulubionych bajek, relaksacyjnej muzyki. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z dzieckiem zdolnym lub wymagającym pracy korekcyjno-kompensacyjnej). Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu.

13.45-14.00
Przygotowanie do podwieczorku - zabiegi higieniczne.

14.00-14.15
Podwieczorek.

14.30-16.30
Aktywność własna dzieci, zabawy i gry stolikowe, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu w sprzyjających warunkach pogodowych. Kontakty z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb. Rozchodzenie się dzieci do domu.