Nasze przedszkole

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM OTWARTYM NA OCZEKIWANIA I POTRZEBY DZIECI, RODZICÓW I ŚRODOWISKA

 

NASZE CELE:

  1. Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
  2. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
  3. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
  4. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
  5. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
  6. Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.
  7. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
  8. Prowadzimy oddział integracyjny, zapewniając opiekę specjalistyczną.
  9. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki.

Treści programowe urzeczywistniamy jako system zajęć integrujących zagadnienia z różnorodnych obszarów edukacyjnych, swobodnie dobierając materiał dostosowany do możliwości dziecka. Dzieci 5- 6-letnie korzystają z kart pracy wydawnictwa MAC Edukacja „Przygody Olka i Ady".

Nasze przedszkole jest placówką integracyjną – każdego roku w gronie naszych wychowanków znajdują się dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w systemie integracyjnym. Oprócz wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej (nauczyciele wychowania przedszkolnego i pedagogiki specjalnej) współpracujemy z logopedą, terapeutą, psychologiem oraz pedagogiem.

Dzieci niepełnosprawne są integralną częścią grupy przedszkolnej, uczestniczą (w miarę własnych możliwości) we wszystkich zajęciach będących formą realizacji programu nauczania na danym etapie edukacji. Dzięki pomocy specjalistów i przy wykorzystaniu posiadanego przez nas sprzętu rehabilitacyjnego oferujemy im dodatkowo szereg zajęć terapeutycznych.

W organizacji procesu edukacyjnego:

1

Preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka.

2

Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci.

3

Wspieramy rozwój, na  bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów.

4

Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu.

5

Stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań.