Nasze przedszkole

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM OTWARTYM NA OCZEKIWANIA I POTRZEBY DZIECI, RODZICÓW I ŚRODOWISKA

 

NASZE CELE:

  1. Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
  2. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
  3. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
  4. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
  5. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
  6. Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.
  7. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
  8. Prowadzimy oddział integracyjny, zapewniając opiekę specjalistyczną.
  9. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki.

Treści programowe urzeczywistniamy jako system zajęć integrujących zagadnienia z różnorodnych obszarów edukacyjnych, swobodnie dobierając materiał dostosowany do możliwości dziecka. Dzieci 5- 6-letnie korzystają z kart pracy wydawnictwa MAC Edukacja „Nowe przygody Olka i Ady".

Nasze przedszkole jest placówką integracyjną – każdego roku w gronie naszych wychowanków znajdują się dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w systemie integracyjnym. Oprócz wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej (nauczyciele wychowania przedszkolnego i pedagogiki specjalnej) współpracujemy z logopedą (mgr Alicją Król), terapeutą oraz psychologiem (mgr Kalina Maria Gądek) oraz pedagogiem.

Dzieci niepełnosprawne są integralną częścią grupy przedszkolnej, uczestniczą (w miarę własnych możliwości) we wszystkich zajęciach będących formą realizacji programu nauczania na danym etapie edukacji. Dzięki pomocy specjalistów i przy wykorzystaniu posiadanego przez nas sprzętu rehabilitacyjnego oferujemy im dodatkowo szereg zajęć terapeutycznych.

W organizacji procesu edukacyjnego:

1

Preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka.

2

Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci.

3

Wspieramy rozwój, na  bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów.

4

Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu.

5

Stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań.