Przedszkolakom łatwiej w szkole

W świetle literatury pedagogicznej i naszych długoletnich doświadczeń wynika, że istnieje potrzeba edukacji i emocjonalnego przygotowania wychowanka do obowiązku szkolnego poprzez jak najwcześniejszy pobyt dziecka w placówce przedszkolnej. W wieku trzech lat ma ono już usystematyzowany harmonogram dnia, który bardzo pozytywnie wpływa na jego ogólny rozwój. Przez cztery lata u dziecka kształtuje się prawidłowe nawyki, wzbogaca i rozwija wiedzę, umiejętności niezbędne do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i przygotowujące go do dalszej egzystencji. W trosce o wszechstronny rozwój wychowanków w wielu placówkach przedszkolnych organizowane są dodatkowe zajęcia np: język angielski czy rytmika. Z myślą o dzieciach sprawnych inaczej tworzy się grupy integracyjne prowadzone przez fachowo przygotowaną kadrę pedagogiczną. Wychowankowie mogą korzystać z pomocy psychologa, logopedy i ćwiczeń korekcyjnych.

Przedszkole daje szansę do prawidłowego rozwoju każdemu dziecku lecz o tym, kiedy z niej skorzysta decyduje rodzic. Zdarza się, że pojawienie się dziecka dopiero w grupie zerowej to zbyt krótki okres czasu, aby nadrobić istniejące zaległości w różnych sferach rozwoju. Przychodząc do przedszkola czasami zna litery  lub nawet zaczyna czytać, lecz słaba i nie wykształcona sprawność manualna niezbędna do podjęcia nauki pisania zniechęca dziecko do wielu działań. Inne trudności jakie pojawiają się u sześciolatka, to brak umiejętności współpracy w grupie i niechęć do wspólnych działań. Zmiana środowiska i rozstanie z bliskimi osobami jest trudne dla dziecka, które po raz pierwszy wstępuje w progi przedszkola. By zminimalizować stres związany z adaptacją do nowego otoczenia pierwszy kontakt powinien dotyczyć zwiedzania placówki, w dalszej kolejności krótkiego pobytu z rodzicami i stopniowego wdrażania do samodzielnego pozostawania w grupie. Tylko przez podjęcie słusznej decyzji w odpowiednim czasie możemy swojemu dziecku pomóc, by do rozpoczęcia startu w nowej placówce oświatowej jaką jest szkoła było bardzo dobrze przygotowane.