Dokarmiamy ptaki

          W miesiącu styczniu nasze przedszkole prowadziło akcję "Dokarmiamy ptaki",której celem było uwrażliwienie dzieci na przyrodę. Przedszkolaki zapoznały się z podstawową wiedzą dotyczącą dziko żyjących ptaków Polski, budowy karmników, dzieliły się własnymi doświadczeniami związanymi z tym tematem. Przynosiły pokarm do naszych przedszkolnych karmników - co prawda odwiedzanych tylko przez gawrony. Ale karmniki na naszych dąbrowskich posesjach odwiedzają nie tylko wróble i sikory lecz również gile, dzwońce, grubodzioby i inne ptaki.